Silurian

Silurian | 2015 | Pigment Print | 66.5 cm x 100 cm

 

 

Accession | 2015 | Pigment Print | 63 cm x 42 cm

 

 

Pyramiden | 2015 | Pigment Print | 72 cm x 90 cm

 

Aenoian

Aeonian | 2015 | Pigment Print | 67 cm x 100 cm

 

 

Halo

Halo | 2015 | Pigment Print | 67 cm x 100 cm

 

 

Parralaxis | 2015 | Pigment Print | 80 cm x 100 cm

 

 

Diamond Dust | 2015 | Pigment Print | 67 cm x 100 cm

 

 

Bahar_Mntn_

Historicity | 2015 | Pigment Print | 67 cm x 100 cm

 

 

 

Sativa | 2015 | Pigment Print | 60 cm x 40 cm

 

Golden

Golden | 2015 | Pigment Print | 50 cm x 70 cm

 

Bahar_Green_LB

Channels I | 2016 | Duratrans Print in Light Box | 40 cm x 60 cm

 

Bahar_Purle_LB

Channels II | 2016 | Duratrans Print in Light Box | 40 cm x 60 cm

 

Bahar_Yellow_LB

Channels III | 2016 | Duratrans Print in Light Box | 40 cm x 60 cm

 

 

Bahar_Cyan_LB

Channels IV | 2016 | Duratrans Print in Light Box | 40 cm x 60 cm

 

 

Bahar_Pink_LB

Channels V | 2016 | Duratrans Print in Light Box | 40 cm x 60 cm